obec Brodské

Fotogaléria

Staršie fotografie obce

Hamre, 17.1.1960 Hrnečkovych dom, 1957
Hrnečkových dom, 7.10.1956 Hrnečkových dom, 8.5.1955
Jaňurovych dvor, 28.09.1958 Jaňurovych dvor,
24.05.1959
Klimošov dom zo Závelešia,1954 Kolárových barina,28.9.1958
Na námestí Vysvätenie zvonov
Kompa za Hlinou, 17.5.1957 Šňurových dvor, 22.3.1959
Mišenových dvor, 1959 Morava,28.9.1958
Na Mišenovom dvore, máj 1955 Nádvorie pred vchodom
do kostola, 21.4.1957
Nám. Juž. fasády, 21.4.1957 Námestie u Melechov, 9.2.1958
Námestie, Južné fasády, 21.4.1957 Ostrúvek, 1954
Pohľad z Panského, 24.3.1957 Papankových samota, 27.5.1956
Pohľad na sil. most
od prievozu, 27.5.1956
Pohľad od bariny
do dediny, 15.8.1960
Pohľad od cintorína, 11.5.1958 Pohľad od Jelínkov, 7.10.1956
Pohľad od rohu Hamre
k cintoru,7.10.1956
Pohľad od Štefanov
ku Gánikom, 21.4.1957
Stachovičových dom, 14.7.1960 Pohľad na námestie 1956
Pohľad z 9.5. 1957 Pohľad z kost. veže, 23.9.1956
Prokopových dom, 22.2.1959 Slamený dom na Mišenových
dvore, 25.1.1959
Slamený dom na
Mišenových dvore, 24.5.1959
Slamený dom u Kocikoch
na dvore, 24.5.1959
Zizalových dom, máj 1955 Stodola na Záhumní, 24.3.1957
Stodoly na Záhumní, 27.10.1958 Vununových dom pri Mihálov,
1.4.1956
Zátišie v Žabovej ulici, 9.5.1955 Zrubových dom, 14.6.1959
Zrobovych maštale, 14.6.1959 Sv. Jan Nepomucký, 9.12.1956
Silnica do Lanžhotu,20.4.1957
Obsah, design, kód: Marek , , Last Update 7.7.2015 , administrácia


Našu chatu nájdete na stránke ubytovanie na Slovensku presnejšie v lokalite ubytovanie Vinné. Klienti z Českej republiky si nás môžu rezervovať cez český portál: ubytování na Slovensku.